LKS Biedri

LKS ir brīvprātīga, profesionāla radoša organizācija, kas apvieno fiziskās personas – dažādu profesiju kinematogrāfistus.

Latvijas Kinematografistu Savienības Statūti

Pārstāvētās profesijas: režisori, scenāristi, operatori, aktieri, filmu mākslinieki, kostīmu mākslinieki, grima mākslinieki, komponisti, skaņu režisori, montāžas režisori, animācijas filmu režisori, mākslinieki, animatori,kino kritiķi, vēsturnieki, filmu redaktori, producenti, filmu direktori, kinoprojektu vadītāji, programmu koordinatori, filmu izplatītāji.

LKS biedra gada maksa, sākot ar 2017. gada 1. janvāri,  ir 15 euro.
LKS pensionāriem  - 3 eiro gadā.

REKVIZĪTI BIEDRA NAUDAS UN IESTĀŠANĀS MAKSAI

Latvijas Kinematogrāfistu savienība
Reģ. nr. 40008005472
Adrese: Elizabetes iela 49, Rīga, LV - 1010
Konta nr.: LV92UNLA0050005444775

Kā kļūt par biedru?

Par Biedrības biedru var kļūt pilngadīga fiziska persona, saskaņā ar LKS Statūtiem. Lēmumu par biedru uzņemšanu, aizklāti balsojot, pieņem LKS valde. Galvenais vērtējuma kritērijs ir fiziskās personas radošās darbības profesionālais līmenis un rezultāti, kā arī nozīmīgs ieguldījums Latvijas kinematogrāfijas attīstībā.

Pretendenti iesniedz Biedrības valdei rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā, savu radošo darbu sarakstu un divu Biedrības biedru ieteikumus; ieteicējam jābūt ar vismaz piecu gadu LKS biedra stāžu.

Biedrības valde izskata pretendenta iesniegumu tuvākajā sēdē un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Pretendenta darbības izvērtēšanai valde drīkst pieaicināt kompetentus ekspertus, kā arī pieprasīt pretendenta darbu skati.  

Valdes motivēts lēmums rakstveidā tiek paziņots pretendentam nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Biedra iestāšanās maksa ir 30 eur, kas jāveic ar pārskaitījumu uz biedrības kontu, maksājuma uzdevumā attiecīgi norādot “iestāšanās maksa”.

Maksājums jāveic ar pārskaitījumu uz biedrības bankas kontu, ko varat veikt internetbankā vai arī jebkurā bankas filiālē. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un maksājuma mērķis – biedra naudas iemaksa.

244
LKS biedru
29.02.2024.