LKS biedru sapulce 2.decembrī pl.10:00-14:00, k/t K-suns

LKS biedru sapulce 2.decembrī pl.10:00-14:00, k/t K-suns

Biedrība „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” (LKS), novēlot priecīgus svētkus,

aicina savienības biedrus piedalīties LKS biedru pilnsapulcē

Pirmdien, 2019.gada 02.decembrī, plkst. 10:00 –14:00
Kinoteātrī K-SUNS. Elizabetes ielā 83/85, Rīgā

Reģistrācija no plkst. 9:30

Darba kārtībā:

1.daļa, LKS organizatoriskie jautājumi - 10:00 - 12:00

1) Pārskata ziņojumi par LKS darbību 2018. – 2019.gadā.

2) LKS vadības vēlēšanas.  

3) LKS darbības virzieni un uzdevumi.

 Kafijas pauze 12:00 – 12:30,  

2.daļa – Nozares situācija un nākotne – 12:30 – 14:00

1) Diskusija - filmu nozares situācija, aktualitātes un nākotnes iespējas.

2) Vēlēšanu rezultāti

LKS biedriem ierašanās obligāta, jolēmumus var pieņemt tikai tad, ja biedrības sapulcē ir biedru kvorums.

Ja nevarat ierasties, Jums ir iespēja būt pārstāvētam - saskaņā ar LKS statūtu 6.2. punktu: „ Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar rakstveidā pilnvarota LKS biedra starpniecību”.Lūdzam aizpildīto pilnvarojumu atsūtīt uz LKS vai  iedot pilnvarotajam kolēģim, kurš to iesniedz sapulces dalībnieku reģistratoriem.Lūdzam savlaicīgi izvērtēt savas iespējas.Pilvarojumu (skat. zemāk) varat atsūtīt e-pasta vēstulē   uz savienību.       

Ierosinājumus LKS turpmākajai darbībai, uzstāšanās pieteikumus un tēmas 1.vai 2.daļai - diskusijai lūdzam iesniegt LKS valdei līdz 25.novembrim rakstiski. Varat sūtīt uz   vai  .  

Adrese:

Latvijas Kinematogrāfistu savienība, Elizabetes 49, Rīga, LV1010,  

e- pasts:       

tālrunis: 67288536, mob.:26440470

Ar cieņu – LKS Valde      

P.S. Biedru naudas parādniekiem:

no 2017 gada 15 Eur, senioriem 3 Eur.

Biedru naudu varat pārskaitīt:

Latvijas Kinematogrāfistu savienība,  Reģ.Nr. 40008005472

SEB Banka. Kods: UNLALV2X,  Konta Nr.LV22UNLA0001014469865.

Būs iespēja samaksāt un saņemt zīmodziņu apliecībā arī sapulces laikā.

Uzziņām: grāmatvede Silvija, tālr.: 29574001

PILNVARA

Biedrībai „Latvijas Kinematogrāfistu savienība”

Es, LKS biedrs/e   ______________________________

LKS biedra kartes Nr    ............

Pilnvaroju LKS biedru    _________________________

Pārstāvēt mani LKS biedru sapulcē, kura notiks 

2019.gada 02.decembrī plkst. 10:00 – 14:00

Kinoteātrī K-suns, Elizabetes 83/85, Rīgā

saskaņā ar LKS statūtu 6.2. punktu: „Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar rakstveidā pilnvarota LKS biedra starpniecību”.  

Paraksts: ___________________________

Datums: ____________________________

Lūdzam pilnvarot kolēģi, kas noteikti piedalīsies sapulcē. Ja pilnvarojumu esat nolēmis iesūtīt LKS valdei elektroniski, paraksta vietā varat norādīt: savu uzvārdu, „nosūtīts elektroniski” un savu e-pasta adresi.Varat arī izdrukāt un atsūtīt pa pastu vai iedot pilnvarotajai personai. Paldies.

e-pasts:  

adrese: Elizabetes 49, Rīgā, LV 1010 - LKS